Till den sista vilan

fördes i går stoftet av f. folkskolläraren i Garde Carl Qviberg.
Den högtidliga akten ägde rum i domkyrkans med blommor och levande ljus vackert smyckade kor, och under det kistan bars in i kyrkan av sex f, d, elever spelade kantor Karl Bandelin å orgeln sorgmarschen ur Beethovens Eroicasymfoni. Sedan de tre första verserna av psalmen 486 unisont sjungits, framträdde officianten prosten J. F. Ronqvist till båren och höll ett anslående griftetal, utgående från orden i Uppenbarelseboken 14: 13 ”Saliga äro de döda som i Herranom dö härefter”.

Den nu avlidne Carl Qviberg gick hädan i en välbehaglig stund efter ett välsignelserikt liv i andens tjänst, sade tal. Jag kände honom sedan år 1882 och redan då hade han sitt fäste i den eviga världen. Även om stormar sedan dess gått fram över hans liv, så släppte han aldrig det fästet. Jag åhörde även vid några tillfällen hans undervisning 1 kristendom, och jag lärde då hur enkelt och innerligt de eviga sanningarna kunna uppenbaras. En lång och välsignad arbetsdag blev förunnad Carl Qviberg. Må vi nu, då han gått bort, bära hans sådd i våra hjärtan.
Må Du nu få en lugn och fridfull vila och må Herren förläna Dig ett glatt åter seende av alla Dina kära vid Uppståndelsens morgon. Vila i frid.

Efter den rituella jordfästningsakten ejöngo de församlade första och sista verserna av ps. 484, och kistan bars därefter ut ur kyrkan till tonerna av Sundens sorgmarsch.
Sorgetåget satte sig så i rörelse mot Norra kyrkogården, där kistan sänktes ned i familjegraven.
Vid graven blev den bortgångnes minne föremål för vackra hyllningar. Bl. a. nedlade folkskollärare G. Enekvist en krans från folkpartiets Gotlandsförbund och erinrade om hans insats i det gamla frisinnade partiet, som den avlidne tillhörde i många år, bl. a. såsom ordförande. Vidare föredrog en gammal vän och lärarkollega, A. Bodin från Lokrume, en versifierad hyllning till den bortgångnes minne. Kransar nedlades vidare från representanter för Garde. skolråd och från forna elever i Garda m. fl. Till sist lyste prosten Ronqvist frid över folkskollärare Qvibergs grift.

Bland den rika skörden av blommor och kransar till båren märktes en krans från folkpartiets Gotlandsförbund (”Din insats för våra ideer lever.”), Garda sparbanks styrelse (blågula band: ”I tacksamt minne bevarad”.), De gamla Umgängesvännerna i Visby (blågula band: Tack för gott kamratskap”.), Garda skolråd (vita band: ”Tack för hängiven läraregärning.”), Vännerna i Garda (lila band: ”En sista hälsning”.)

En stämningsfull begravning ägde rum i går middags i domkyrkans kapell, då stoftet efter änkefru Anna Maria Eskelund vigdes till gravens ro. Jordfästningsakten förrättades av domkyrkoadjunkten Josef Hoffman, som även höll ett gripande griftetal utgående från texten i Ps. 62: 2-3. Akten omslöts av psalrakma 484: 1-2 och 598: 1-3. Efter den högtidliga ceremoniens slut ställde processionen färden ut till södra begravningsplatsen, där stoftet sänktes i gravens tysta gömma, varpå officianten lyste frid över den bortgångnas sista vilorum.
En rik blomsterskörd hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Måndagen 17 Januari 1938
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *