Täckdikningsanslag.

Gotlands läns hushållningssällskap anhåller hos lantbruksstyrelsen om lån ur täckdikningslånefondeg med 43,000 kr. Redan i börJan av juni hade ett 140-tal ansökningar om bidrag till dikning av nära 500 hektar åkerjord inkommit.
Ytterligare ansökningar väntas, så att en sammanlagd areal för året av 550 hektar beräknas. Totala kostnaderna beräknas till 172,000 kr.
Gotlands länshushållningssällskap anhåller hos lantbruksstyrelsen om statsbidrag till kostnader för anlitande av extra arbetskraft för handhavandet av täckdikningsverksamheten i länet, vilka kostnader beräknas för år 1937 till 5,764 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Juli 1938
N:r 157

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *