Svenskt örlogsbesök i Visby.

Stridsskjutning med svårt artilleri å kustflottans pansarskepp.

Kustflottans övningar ha hörjat.
Stockholm, 6 juli. (TT.) På onsdagsmorgonen kl. 9 avgingo kustflottans fartyg från sina hemstationer efter avslutad midsommarledighet.
Det skede i övningsåret, som nu vidtar, de s. k. tillämpningsövningarna, utgör höjdpunkten i utbildningen.
— På vägen till samlingsplatsen vid Orrfjärden i Östergötlands skärgård var för sig enligt respektive förbedriva de olika förbanden övningar bandschefers bestämmande, varjämte den första taktiska övningen påbörjas. Flygplankryssaren Gotland, som sedan början av juni bedrivit övningar med kadetter i utländska farvatten, sammanträffar på torsdagen med de övriga fartygen och in går nu åter i kustflottan som chefsfartyg i spaningsavdelningen.
Efter den första taktiska övningens slut inlöpa pansarskeppen Gustaf V och Drottning Victoria på fredag till Norrköping, spaningsavdelningen till Visby, troligen redan i kväll, ubåtsavdelningen till Arkösund och ubåtsjaktavdelningen till Nyköping. Under uppehållet i dessa hamnar, vilket räcker över lördag och söndag, äger oljning av fartygen rum från flottans eget tankfartyg Brännaren.
Övningarna till sjöss fortsätta på måndagen, då fartygen avgå för ingande av utgångsläge för en s. k. operativ övning. Under veckans lopp äger dessutom en landstigningsövning rum samt en luftvärnsövning och fortsatta taktiska övningar.
Torsdagen den 14 juli inlöpa kustflottans fartyg på eftermiddagen i finska hamnar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 Juli 1938
N:r 153

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *