Stråfoderhandeln är livlig

f. n. här på Gotland. Sålunda har en del för export avsett foder sålts i Klintehamn, och Gentralföreningen har tagit in en last på 60 ton hö och en del halm till Visby. Även till Klintehamn väntas för föreningens räkning en halmlast de första dagarna i februari och sedan flera under vinterns lopp.
Efterfrågan på halm synes f. ö. vara större än på hö, men prisläget manar till att i största utsträckning utbyta halmen mot hö.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1938
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *