Stort immigrationsöverskott förra året.

Sverige har ju numera namn om sig att vara ett både välsituerat och välordnat land, och då man icke heller kan påstå att detsamma som så många andra är överbefolkat, är det endast helt naturligt, att emigratiojen så att säga spelat ut sin roll. I stället. är, det inflyttningen från utlandet, som dominerar. Så har det varit i flera år och av statistiska centralbyrån nu framlagda siffror för det senast gångna året antyda ingen ändring härvidlag. Det konstateras sålunda, att inflyttningen varit nästan dubbelt så stor som utflyttningen. Sammanlagt ha 2,289 personer rest sin väg, men 4,470 ha i stället sökt sig hit. Antalet immigranter Har i alla rikets län varit större än åntalet emigranter.
I Gotlands län vände 12 personer i fjol hemlandet ryggen — till största delen landsbor — medan 45 personer från andra länder slogo sig ned här 43 å landsbygden och 2 i Visby (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 Juli 1938
N:r 153

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *