Storfrämmande hos Klintebys.

Militärt besök vid Klintebys konservfabrik.
Under sin inspektionsresa på Gotland besökte generalintendenten general J. H. F. Söderbom även Klintebys konservfabrik. I visiten deltogo dessutom general G. M. ”Törngren, översten, greve C. G. D. Hamilton, överstelöjtnant G. I. V. Gewert, stabsintendent A. Wallenqvist, stabschef B. Pontén samt generalintendentens adjutant N. Bergh, tjf. regementstabschef N. G. Bergman och intendenten vid A 7 C. M. af Ugglas.
Sedan de besökande gått igenom lager- och magasinslokaler, blevo de i fabriken i tillfälle att såpågående sparriskonservering. Gästernas värd, direktör O. Roswall, gav en orientering om rörelsens omfattning, och nämnde bl. a. att årets sparrisskörd ej blivit så stor som man väntat. På grund av den alltför svala försommaren har ej levererats mer än cirka 80 ton mot cirka 120 ton, som man beräknat. Konserveringen av späda sockerärtor har begynt, men den egentliga ärtsäsongen dröjer ännu några dagar, förklarade dir. Roswall, som slutligen visade den i år uppförda byggnaden för personalbostäder.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 Juli 1938
N:r 153

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *