Stor lösöreauktion vid Bjers i Tofta.

Genom offentlig auktion, som förrättas vid BJERS i TOFTA onsdagen den 26 jan. kl. 10,80 f, m. försäljes på grund av fastighetens försäljning samtliga å gården i förstklassigt skick varande inventarier, Kreatur: 3 st. arbetshästar, därav 2 betäckta ston, ett premierat, 5 st. unghästar, 5 st. goda mjölkkor i olika kalvställn., 5 st. ungdjur, varav 3 kvigor, därav 2 betäckta, 1 tjur o. 1 kvigkalv. Maskiner o. redskap m. m.: Självbindare, slåttermaskiner, gödselspridare, cambridgevält, hästräfsa, kultivator, häst- och skjuthackor, skumplog, vänd- och spetsplogar, harvar av flera slag, sättare, last- och foderhäckar, 2 lastdragare, flera arbetsvagnar, släde, kälkrack, arbetskälkar, par- och enbetsselar, frösånings-, hackelse-, vind- och rovskärningsmaskiner, vedkross, div! handredskap m. m. Utsädeshavre, utsädeskorn, fodersäd (råg o. korn), hö och halm, rotfrukter, potatis, virke och ved.
Vid samma tillfälle utbjudes det s. k. Hroksskiftet, best. av cirka 5 tunt. åker, besådd med vete, och cirka 25 tuni. skogsmark. Villkoren vid auktionen.
Betalningsanstånd för godkände inropare till den 1 sept. 1938 eller vid anfordran.
Visby den 19 januari 1938.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *