Stor auktion i Othem.

ONSDAGEN DEN 16 MARS kl. 104. m. låter GÖSTA EKLUND, KVIENDE, till följe fastighetens försäljnitg genom offentlig auktion avyttra samtliga kreatur och all yttre lösegendom, varav nämnes: Kreatur: 4 st. hästar, därav 1 vallack 3 år och 1 ungsto 2 år efter Flux och B-sto samt ett 1 års ungsto efter Valtan och B-sto, 6 st. mjölkkor, varav en del nu kalvfärdiga, 2 dräktiga kvigor, 1 tjur och 3 årskalvar. Samtliga nötkreaturen reaktionsfria. 2 st. suggor, 5 och 8 veckors grisar. Maskiner och redskap: Jonston bindare, slåttermaskin, radsåningsmaskin, frösåningsmaskin, strängläggare, häst- och sliträfsor, gödselspridare, ring-, slät- och Cambridgevältar, skumplog, vändplogar, spetsplogar, hästhackor, svensk-sladd-, fjäder-, slät- och 100 pinnharvar, sladdar, mullfösa, A st. arbetsvagnar, lastdragare, åkkärra, 3 par arbetskälkar, rackkälkar, åksläde, svänglar, 4 st. häckar, sättare, skrov, vedhäck, vattenkärra, mjölkkärra, dragkärra, betnings-, rovfruktskärnings- och hackelsemaskiner, 2 vindmaskiner, insektsspruta, hästklippningsmaskin, stubbrytare, slipstenar, gödselvattenpump, 3 par selar, transportflaskor, skjuthackor, handredskap, smedje- och snickareverktyg, c:a 400 krakstör, fäll, hästtäcken, säckar m. m., m. m. Spannmål m. m.: 600 kg. Keniakorn, ,600 kg. Gullregnshavre passande utsäde, 2,000 kg. fodersäd, 1 parti hö och ax, c:a 15 ton rotfrukter. Inre: En del möbler, varav större antik spegel, antika kistor, skrivbord, barnsäng, div. laggkärl m. m., m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 november 1938 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Mars 1938
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *