Stenkumla pastorat.

Domkapitlet har förordnat vice pastor I. Lilja att vara vice pastor i Stenkumla pastorat under tiden 1 mars-30 april, då kyrkoherde H. Stenqvist under denna tid beviljats tjänstledighet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 27 Januari 1938
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *