Stadsfullmäktigevalen.

Högerns listor nu fastställda.
Visby allmänna valmansförenings styrelse har nu fastställt listorna för det stundande stadsfullmäktigevalet i staden. Den har därvid beslutat att gå fram med två listor i båda kretsarna.
Listorna ha följande utseende

i första kretsen:
Svedman, Gust., redaktör,
Björkander, C. G., konsul
Norström, T., trafikchef,
Kjällman, G., advokat,
Jansson, Hermanna, fru,
Thre, H., bankdirektör,
Östman, Ebbe, banktjänsteman,
Hartzell, Nils, direktör,
Melin, R., länsjägmästare,
Lundgren, Einar, målaremästare,
Stengård, Greta, folkskolläratinna,
Carlsson, Hj., elektriker,
Sellergten, Harald, civilingeniör,
Eklund, J., plåtslagaremästare,
Söderberg, Nils, major,
Svedman, Gust., redaktör,
Björkander, C. G., konsul,
Norström, T., trafikehef,
Kjällman, G., advokat,
Lundgren, Einar, målarmästare,
Östman, Ebbe, banktjänsteman,
Stengård, Greta, folkskollärararinna,
Hartzell, Nils, direktör,
Melin, R., länsjägmästare
Carlsson, Hj., elektriker,
Sellergren, Harald, civilingeniör,
Eklund, J., plåtslagaremästare,
Söderberg, Nils, major,
Glansholm, D., läroverksadjunkt,
Lyttkens, G., civilingeniör.

I andra kretsen:
Carlson, Nils, fältläkare,
Nilsson, Arthur, redaktör,
Carlson, Simon, folkskollärare,
Tingström, G. W., handlande,
Nyström, Fr., major,
Gullborn, B., fanjunkare,
Rydquist, Hj. läroverksadjunkt,
Persson, C. L., trädgårdsmästare,
Eriksson, Bror, byggnadsinniör,
Westberg, Axel, kontorschef,
Holmberg, Knut, byggmästare,
Pfeiffer, K.-F., häradshövding,
Bergman, Nils, kapten,
Törnblad, Karl, kontorist,
Johansson, Gustaf, sjukhussyssloman.
Nyström, Fr., major,
Carlsoh, Nils, fältläkare,
Nilssod, Arthur, redaktör,
Carlson, Simon, folkskollärare,
Tingström, G. W., handlande,
Hjorter, H., fanjunkare,
Rydquist, Hj. läroverksadjunkt,
Persson, C. L., trädgårdsmästare,
Eriksson, Bror, byggnadsingeniör,
Westberg, Axel, kontorschef,
Holmberg, Knut, byggmästare,
Pfeiffer, K.-F., häradshövding,
Bergman, Nils, kapten,
Törnblad, Karl, kontorist,
Johansson, Gustaf, sjukhussyssloman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *