S:t Olofs sjukhus.

Medicinalstyrelsen har anvisat direktionen för S:t Olofs sjukhus 2,073 kr. till utförande av vissa reperationsarbeten vid sjukhuset under innevarande budgetår.
Direktionen hade för detta ändamål begärt 4,743. Efter inspektion å sjukhuset av bl. a. ark. H. Ahlberg har denne efter granskning av reparationsförslaget vidtagit vissa inskränkningar, slutande å tillhopa 2,706 Kr (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *