Södra häradsrätten.

Hösttingets andra sammanträde.
Bilvolten i Västerhejde.

Urmakaren Einar Söderlund i Hemse, som i våras var med om en vådlig bilfärd i Västerhejde, dömdes för ovarsam framfart till 50 dagsböter á 1 kr. samt att betala skadestånd till en passagerare med 576 kr.

Kollisionen i Stenkumla.
Målet mot en mjölkbilschaufför från Stenkumla, som vid utfart från en gård i Stenkumla kolliderat med en kronans motorcykel, ogillades vad beträffar ovarsamhet. Däremot skall han till Kronan för skador på motorcykeln betala ett jämkat skadestånd med 17: 33 samt ersätta en sidovagnspassagerare för sveda och värk med 100 kr.

För utevaro
från tinget dömdes en Visbybo till 25 kr. böter och nästa gång skall han vid 50 kr. vite inställa sig.

För fylleri vid ratten
dömdes Sven Pettersson i Klinte till 1 månads fängelse samt för att han lämnat olycksplatsen, han hade kört i diket, till 50 dagsböter á 1: 50.
— Handelsbiträdet Ivar Lindsjö i Hemse, hade i berusat tillstånd satt sig i annan persons bil, startat den och låtit den rulla några meter. Även han fick en månads fängelse.

Ännu en fängelsedom.
Fiskhandl. H. Lindblad i Alva dömdes för ovarsamhet varvid en kollision i Hemse åstadkommits till 30 dagsböter å 1: 50 samt för att han avlägsnat sig från platsen till 1 månads fängelse.

En bilkrock
vid Vible i Västerhejde orsakad av att en bil ovarsamt körde ut från en gård kostade denna bils förare 20 dagsböter á 2 kr.
— En bilkrock vid Gnisvärdsvägen i Tofta avdömdes så att den ene föraren fick 10 dagsböter á 3 kr. och den andre 15 á 2 kr. Den senare skall dessutom ersätta den förre med kr. 250: 49 för uppkomna skador och den förre den senares fru, som var ägare till bilen mannen förde, med 24: 33.

Ovarsam cykelåkning.
Rob. Boman i Buttle, som den 6 juni med lättviktsmotorcykel körde ovarsamt i kurvan vid Strömma i Stånga, varvid han själv svårt skadade sig, fick härför 20 dagsböter á 1 kr.

Underlåten deklaration
trots anmaning kostade en person 10 dagsböter á 3 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1938
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *