Smyrnaförsamlingen

i Visby höll årsmöte trettondedagen under stor tillslutning av medlemmar. Sedan några sånger sjungits talade pastor Lembke om vikten att lägga av allt, som är till hinder, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp, som är oss förelagd genom Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus.
Sedan de närvarande hälsats välkomna, och hälsningar framförts från medlemmar, som voro förhindrade närvara, upplästes års- och revisionsberättelser. Av dessa framgingo, att Nsamlingen under det gångna året fått hälsa ett tjugutal nya medlemmar välkomna till församlingsgemenskap. Församlingen bestod vid årsskiftet av 145 medlemmar. I de olika kassorna hade insamlats något över 12,000 kr. Omval skedde på alla poster.
Sedan övriga ärenden slutförts, firades Herrens nattvard, varefter mötet avslöts med bön och tacksägelse.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 Januari 1938
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *