Slite Cement köper ny lastångare.

Ång. Norrköping skall ersätta ång.
Slite på stockholmstraden.

Slite cement- och kalkaktiebolag har i dagarna av Rederiaktiebolaget Norden i Norrköping inköpt ångar ren »Norrköping», vilken f. ligges vid Ekensbergs varv för besiktning, men om någon vecka väntas vara i gång för sitt nya rederi.
Cementfabrikens nyförvärv mäter 440 bruttoregisterton och ligger alltså i storlek mellan »Gute» och »Hansa» av våra gotlandsbåtar. Den är också isförstärkt och avsedd att kunna motsvara kraven på en ångare i vinterfart. Den är avsedd att övertaga den trade, som hittills uppehållits av ång. Slite, vilken visat sig vara för liten och skall alltså gå med cement mellan Slite och Stockholm.
Ang. Norrköping — vilket namn den får under det nya. rederiet k ännu icke bestämt — är en ny och präktig ångare, byggd i Hälsingborg år 1930 och blir alltså ett gott tillskott till den gotländska handelsflottan. Befälet å densamma kommer att övertagas av nuvarande befälhavaren å ång. Slite, kapten Gustaf Samuelsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 26 Januari 1938
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *