Slite.

Kommunala mellanskolans aftonunderhållning
i samband med den offintliga invigningen av skolans nya flygel blev en ny framgång för kantor Hanson. Programmets olika nummer fingo överlag ett förträffligt utförande och vittna om ledarens goda blick för de möjligheter, som även en mindre skola under en sakkunnig och intresserad ledning kan erbjuda. Särskilt syntes Taubevisorna tilltala publiken och de båda sjömansflickorna knepo kanske kvällens flesta applåder. När programmet i sin helhet var genomgånget gjorde publiken ingen min av att vilja utrymma aulan förrän kantor Hanson på flygeln spelat ett extranummer.
Ett erkännande torde vara på sin plats för det oegennyttiga och uppoffrande arbete, som kantor Hanson nedlagt på underhållningen, vars totala behållning han med varm hand överlämnat till skolan och därmed till, samhället 1 dess helhet.
Publiken uppgick till cirka 130 personer och bland de närvarande märktes skolans inspektor, landshövding Rodhe.

Legala notiser.
Vigde: 23/1 kontorist Karl Albin Karlsson och Märta Kristina Laurentina Gardell, Slite.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 25 Januari 1938
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *