Slite

En alliansuppbyggelsehögtid
kommer även i höst att anordnas av platsens frikyrkoförsamlingar o. frälsningsarméns kår. Mötena komma att hållas under tiden 6-9 okt. Såsom huvudtalare har kallats överste A. Wärme från Stockholm samt pastor S. Nahlbom. Mötena komma att hållas alternerande i de olika lokalerna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1938
N:r 212

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *