Slite

Ny listtyp i kommunalfullmäktigevalet.
Vid ett möte på biograflokalen i går kväll beslöts att i det stundande kommunalfullmäktigevalet under den gemensamma partibeteckningen kommunal samling gå fram med en helt ny listtyp med beteckningen fria listan, som får följande utseende:
Veterinär Herbert Holmberg, Slite.
Lantbr. Ragnar Gutenberg, Othemars.
Landsfiskal Berthil Bonde, Slite.
Byggmästare Leonard Johnsson, Slite.
Byggmästare Karl Olsson, Stenstugu.
Lantbr. Emil Jansson, Stenstugu.
Barnmorskan Ebba Larsson, Slite.
Koöntorist Gustav Edberg, Slite.
Mekaniker Helmer Lundberg, Norrbys.
Fil. mag. Arne Sundahl, Slite.
Lantbr. Hilmer Nilsson, Busarve.
Fabrikör Svante Pettersson, Silte.
Handland. David Liljegren, Othemars.
Mästerlots Ernst Högberg, Slite.
Lantbr. Harry Norman, Norrbys.
Handelsförestånd. Douglas Eriksson.
APoteksbitr. Nanna Nilsson, Slite.
Bankkamrer Nils Andersson, Slite.
ändelsbitr. Erik Linder, Slite.
Mjölnare Josef Olofsson, Slite.

Afledningen till ovannämnda beslut synes vara en allmän önskan att få fram en allsidig representation av samhället i sin helhet, än såväl arbetarepartiets högerlistans namn anses representera. Vid ett val efter de officiella listorna skulle den blivande, fullmäktige??????lingen komma att till mer än hälften bestå av arbetare och tjänstemän vid storindustrien.
Enligt förljudande kommer med anleding härav den förutvarande högerlistan att i viss mån justeras, vilket dock ej lär beröra de sex första namnen.

Landsfiskal Bonde till luftskyddsövningarna i Stockholm.
Länsstyrelsen har beviljat landstiskal Berthil Bonde tjänstledighet i och för bevistande av luftskyddsövningar i Stockholm 7—9 sept.
E. landskanslisten Paur Carlson har förordnats att under nämnda tid uppehålla tjänsten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 September 1938
N:r 206

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *