Slite

Tjänstekvinnans son
var ämnet för pastor G. Stangenbergs från Norrköping föredrag i Metodistkyrkan i lördags kväll. Pastor Stangenberg, som är föreståndare för Föreningen för värnlösa barns uppfostran, gav i sitt föredrag en hel del glimtar från detta arbete. Många äro de barn, som genom föreningens försorg blivit omhändertagna på dess barnhem och givits en god uppfostran. Föreningen är en gren av Metodistkyrkans sociala verksamhet. Föreningen har sex barnhem samt en dagkoloni i Falun. En fond finnes för ett blivande barnhem på Gotland. Föredraget var mycket intressant och givande. En god insamling gjordes till förmån för föreningens verksamhet.

Vid Frälsningsarméns
årligen återkommande officersförflyttningar har också härvarande kårs ledare fått uppbrottsorder. Farvälmöte hölls i söndags kväll. Vid detta förekom flera vittnesbörd av soldater samt korta tal av past. S. Smedberg och David Carlsson. Mot slutet av mötet talade först löjtnant Viklund och sedan kapten Jonsson. Ordern för de avflyttande offieerarna är för kapten Elin Jonsson till Hemse och för löjtnant Anne-Marie Viklund till Nyhammar i Dalarna. Som ledare för kåren här komma adjutant Wallin och kapten Ester Hansson.

Vid kommunala mellanskolan
ha idag inträdes- och flyttningsprövningarna tagit sin början. Två nya elever ha anmält sig till inträde. Allmänt upprop äger rum på onsdag kl. 12.

Finska Ängfartygsbolagets Areturus
anlöpte på söndagsmiddagen åter Slite, denna gång på väg till Åbo. 23 passagerare togos ombord i Slite, varefter färden omedelbart fortsattes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *