Slite

Till sommarens simkurser,
som i dag taga sin början, ha anmält sig 57 deltagare, varav 42 nybörjare, hälften gossar och hälften flickor. De anmälda, som redan äro simkunniga och vars antal väl under kursens lopp kommer att ökas, ämna avlägga prov för olika märken och värdigheter. Vädret var vid uppropet det sämsta möjliga och allt annat än inbjudande till dopp, men trots detta gick det mycket livligt till vid badbryggan, där en hel del ungdomar samlats och redan påbörjade övningarna. Dessa komma nu att pågå varje dag och börja kl. 10 för icke simkunniga gossar, kl. 11 för d:o flickor, medan de förut simkunniga få öva sig mellan kl. 12—14 och 17—19.
Simlärare för året är studerande Carl—Erik Wihl från Kalmar.
En ”simningens dag” anordnas under den kommande veckan med början redan på söndag, då prov för simborgarmärket kunna avläggas å badstranden av alla intresserade, såväl turister som platsbor. Märket kostar 2 kr., och även fordringarna äro som bekant överkomliga för de allra flesta, 200 m herrar och 150 för damer, fritt sim.
Den 24 juli blir det DM i simning, och den 7 augusti avslutas kurserna med promenad.

Vid kommunala mellanskolan
ha för nästa läsår fil. mag. Britta Danielsson erhållit förnyat förordnande som e. o. ämneslärarinna och fru Lillie Sundahl som timlärarinna i kvinnlig slöjd. Fröken Danielsson skall dessutom tjänstgöra som biträdande föreståndarinna. Till skolläkare har förordnats provinsialläkaren T. Funck.

Olycka i Slite-cements stenbrott.
En 35-årig stenarbetare Alrik Nordström skadades vid 11-tiden i förmiddags under arbete i ett av Slite cementfabriks stenbrott. En av stenvagnarna, vägande omkring 5 ton, hade spårat ur och ett lag arbetare höllo på att medelst en lång bom söka väga upp vagnen på spåret igen. Därvid bar det sig inte bättre än att bommen rappade från vagnen, Nordström, som stod längst ut i bomändan, fick ett hårt slag av denna i huvudet och svimmade av, Efter en stund kvicknade han emellertid till igen. Då den tillkallade läkaren ansåg det säkrast med en mera ingående undersökning av den skadade infördes Nordström till lasarettet. Troligen har han ådragit sig en skallskada.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 Juli 1938
N:r 153

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *