Skytte.

En pistoltävling,
den största som väl någonsin hållits här på Gotland, ägde rum i går på skjutbanan vid A. 7. Tävlingen, som gynnades av ett idealiskt väder, var i första hand en lagtävling om ett av kapten O.
Reichenberg, A. 7, skänkt vandringspris och striden om första inteckningen i den lika vackra som originella trofén stod hård mellan Visborgs Skytteförening, Gotlands . Artillerikårs idrottsförening och Visby Nationalbeväring. Skjutningen försiggick på 30 m. avstånd och omfattade 3 st. 6-skottsserier mot resp. 10ringad tavla, 10-ring. helfigur och 10ring. 1/3-figur. Skjuttiderna voro: för 1:a serien 5 min., för 2:a serien 20 sek. och för 3:e serien 20 sek., incl. magasinsbyte.
Tävlingen räknade 43 deltagare, varibland märktes ett flertal högre militärer med militärbefälhavaren, general Törngren, i spetsen.
Visby Nationalbeväring, som hade sina bästa skyttar tidigt i elden, tillskansade sig snart ett gott försprång framför konkurrenterna, som emellertid efterhand knappade in skillnaden avsevärt. BSlutresultatet blev alltså att Visby Nationalbeväring, vars 6 bästa skyttar, Felix Eriksson, Ivar Hansson, Th. Gerentz, A. Nyman, B. Fritz och K. F. Bergström, uppnådde 735 poäng, hemförde kapten Reichenbergs vandringspris, varom årligen skall tävlas tills en förening når 30 poäng. Fördelningen av poängen blir 5 för segrande laget, 3 för andra och 2 för tredje lag. Visby Nationalbeväring erhöll alltså 5 poäng, A. 7 3 och Visborgs skytteförening 2 poäng.
Dagens bäste skytt blev J. W. Pettersson, A. 7, med uppnådda 141 poäng, och såväl detta som övriga bästa resultat i de olika skjutklasserna belönades med hederspriser enligt följande prislista:
Klass 3—4: 1) F. Eriksson, Visby Nat.-bev. 140 p., 2) I. Hansson, Visby Nat.-bev. 138,5, 3) E. Källström, Visborgs skf. 137, 4) G. Möller, Visbodgs skf. 130,5.
Klass 1—2: 1) J. W. Pettersson, A. 7, 141 p., 2) Th. Stjernqvist, A. 7, 134,5, 3) Serg. Ahlin, A. 7, 117, 4) A. Nyman, Visby Nat.-bev. 114.
Prisutdelningen förrättades av kapten Reichenberg, vilken ar ordt, i Svenska Pistolskytteförbundet, och som i ett anförande uttryckte sin glädje. över det ökade intresset för pistolskytte här på ön, varom dagens lyckade tävlingar buro vittne.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 September 1938
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *