Skytte

Fältskjutningen på Fårö.
En lyckad dag för Ekeby.

Gotlands skytteförbund och Fårö Östra skytteförening hade i går anordnat = förbundsfältskjutning på Fårö på de s. k. Skala hauar nära fyren. Skyttar från hela Gotland begagnade den vackra dagen till att besöka Fårö och skjutningen och omkring 160 man voro i elden.
Skjutningen var anordnad och leddes av folkskollärare Birger Larsson med expedition förlagd i Karl Karl Hemströms gård. Enligt mångas utsago var det en mycket intressant och väl ordnad skjutning och den gav både motion och spännande uppgörelser.
Medelpoäng för medalj = 10.
Målen voro förlagda ute i sandbackarna med skottriktning ut över sjön och vid ett par förekommo framryckningar till topparna av sanddynerna. Första målet var — tycktes det — stora halvfigurer på 150 meters håll och en och annan optimist trodde väl att det var något slags tröstmål. Men ögonblicket före eldkommandot föllo halvfigurerna och det blev i stället hjälmar, som kommo fram. Detta lilla överraskningsmoment gjorde att detta mål blev det svåraste. Nästa mål bestod av små 14-figurer på 320 m., vilket samtidigt var insatsmål. Också det’ ett ganska svårt mål, där många missade. Tredje målets figurer var någonting splitter nytt på fältskyttets område. Här fick man nämligen skjuta mot en division bombplan, utförda i Papp och av ungefär samma storlek som kvartsfigurer.
Avståndet var ungefär 190 m. Tiden på dessa tre mål var en minut, men på sista målet — kg.-laddare på 225 m. — var tiden 45 sek.
Som nämnts hade Ekeby en god dag, Glifberg nådde 21 träffar och 3-klassären R. Angelöf hade samma resultat.
Till bästa tremannagrupp utdelades Fårö Östras hedérpris och detta hemfördes av Ekeby med 49 träffar; närmast efter kom Visby skyttegilles fjärde grupp med 48 tr. och erhöll Fårö skyttegilles hederspris.
Man hade också ordnat extra tävlingar mot 10-ringad pistoltavla med tre skott i knästående och tre i stående. I fjärde klassen nådde B. Larsson, Fårö Ö., 42 p. och en tredjeklassare från Gothem sköt hela 47 p., därav ett bomskott.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *