Skytte

Veterantävlingarna i Endre.
Löjtnant Norman försvarade statyetten. — Angelöf, Ekeby, tog pokalen.

Föreningen Gotlands Skytteveteraner var i går samlad till de sedvanliga sommartävlingarna, som denna gång ägde rum i Endre på därvarande gilles banor. Arrangemangen som ombesörjdes av skytteveteranerna hrr H. Yttergren, Reinh. Pettersson, Emil Pettersson och L. Göransson, förtjäna de bästa vitsord och alla deltagare hade en härlig dag ute i markerna. Det utmärkt: vackra vädret gjorde naturligtvis sitt till för att öka trevnaden. Mellan tävlingarna bjödo värdarna på kaffe och f.
ö. förflöt dagen i gemytlig samvaro.
I tävlingarna om fältskyttestatyetten och junipokalen deltogo nitton skyttar.
Den sistnämnda skjutningen fick till resultat att J. Angelöf, Ekeby, besegrade löjtnant Norman med en poäng och därigenom hindrade denne från att upprepa sin dubbelseger från fjolåret.
Skjutningen sker som bekant mot 20ringad tavla, 20 skott, och Angelöfs resultat blev 376 poäng. K. Norman nådde 375 p. 3) Holger Olsson, Visby, 370 p.,, 4) Ivar Vigström, Bara, 361, 5) G. Lundin, Visborgs, 359, 6) Henry Jakobsson, Tingstäde, 358, 7) V. Friberg, Visby, 358, 8) Bernh. Larsson, Tingstäde, 358, 9) Aug. Hemström, Visby, 354, 10) Osk. Molin, Visby, 327, 11) Reinh. Pettersson, Endre, 325, 12) Frans Fahlstedt, Vänge, 319, 13) H.
Yttergren, Endre, 318, 14) Emil Pettersson, Endre, 306, 15) K. Dassow, Visby, 303.
Skjutningen om fältskyttestatyetten ägde rum mot tre mål med fem skott på vardera. Målen utgjordes av 1/4figur på 175 m., stor 1/3-fig. på 360 m.
och helfigur på 500 m. Det sista målet var ganska svårt, då en viss avdrnift gjorde sig gällande. Löjtnant K. Norman segrade här på 12 träffar. 2) H.
Yttergren, Endre, 12 tr., 3) K. Dassow, Visby, 12,4) Aug, Hemström, Visby, 11, 5) Josef Angelöf, Ekeby, 10, 6) Reinh. Pettersson, Endre, 9, 7) Osk.
Molin, Visby, 9, 8) Bernh. Larsson, Tingstäde, 9, 9) Ivar Vigström, Bara, 9, 10) Holger Olsson, Visby, 9, 11) Frans Fahlstedt, Vänge, 9, 12) Emil Pettersson, Endre, 8.Under ett uppehåll mellan skjutningarna hölls årssammanträde, varvid styrelse- och revisionsberättelserna upplästes och godkändes samt ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Samtliga förutvarande styrelseledamöter och revisorer omvaldes. Beslöts att tävlingar motsvarande dagens nästa år skulle hållas i Ekeby och lovade skytteveteranerna därstädes att stå för anordningarna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Juli 1938
N:r 163

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *