Skrivningarna i realskoleexamen

ha i dag tagit sin början! på läroverket, där samtliga elever i klasserna 55 och 44, inalles 23 stycken, anmält sig till deltagande. Ämnena för den svenska uppsatsen voro följande: 1) Vad vet du om skillnaden mellan Johannesevangeliet och de tre övriga evangelierna?
2) En fornisländsk saga och vad den lär oss om de gamla islänningarnas liv.
3) Hur Sverige fått sina nuvarande gränser.
4) Tysklands förhållande till främmande makter efter år 1871.
5) Olika klimattyper.
6) Vilka möjligheter ha djuren att skydda sig mot sina fiender?
7) Hur jag tänker mig min fortaätta utbildning och mitt framtida förvärvsarbete.
8) Olika sätt att färdas i våra dagar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *