Sjuttiofem år

fyller den 25 d:s f. brevbäraren Aug. Eklund härstädes. Han anställdes i postverkets tjänst som lantbrevbärare å linjen Follingbo-Visby 1890 och kvarstannade i denna befattning till 1910, då han var samtidigt kronofjärdingsman i Follingbo. 1913 blev hr Eklund brevbärare i staden, lådbrevbärare å Göransborg samt kvarstod i postverkets tjänst till i april 1936, då han avgick med pension.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *