Sin sextioårsdag

i går firade nämndeman John Ström, Gerungs i Rute, på Allekvia tingshus, där hösttingets första allmänna sammanträde då ägde rum: Jubilaren celebrerade märkesdagen med att bjuda rättens samtliga ledamöter jämte advokater, landsfiskaler och de närvarande pressmännen på en charmant middag. Under en paus i förhandlingarna bänkade man sig kring det med blommor festligt dekorerade långbordet för att när middagen var över, återgå till förhandlinvarna.
Efter desammas slut på kvallen bjöd sextioåringen på supé, varvid rättens ordförande häradshövding K.-F. Pfeiffer med ett vackert lyckönskningstal till jubilaren på rättens vägnar överlämnade en silvertallrik på vilken Allekvia tingshus är ingraverat. Efter supén följde så ett gemytligt samkväm, varunder ett antal telegram upplästes och den populäre sextioåringen blev föremål för ytteligare hyllningar.
På förmiddagen igår infann sig l jubilarens hem i Rute ett par deputationer för att med presenter och blommor uppvakta sextioåringen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *