Simpromotion

äger rum här i Visby söndagen den 21 dennes och omkring 50 ungdomar ha anmält sig till magister- och kandidatproven. Man har bett oss uppmana dem som ännu inte fullbordat de förberedande proven att göra detta innan veckans slut på de tider som förut bestämts härför. Vattnet är 20 grader varmt i dag och det måtte väl locka till ett svalkande dopp.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 augusti 1938
N:r 183

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *