Sextio år

fyller på söndag den 11 d:s kamreraren vid Gotlands järnväg C. G. Möllerström. Han är född i Visby och antogs som elev vid Gotlands järnväg den 1 okt. 1898 — han har alltså arbetat i järnvägens tjärst i nästan precis 40 år — avancerade 1900 till byråbokhållare, 1909 till kontrollör och 1911 till kassör samt bekläder sedan 1917 posten som kamrer vid järnvägen.
Sextioårsdagen tillbringar hr Möllerström på fastlandet.
— Sextio år fyller den 11 sept. hemmansägaren och kyrkovärden Emrik Hellgren, Busarve i Barlingbo. Han är född i Barlingbo, där han sedan 1918 äger den gamla släktgården Busarve, som varit i släktens ägo sedan 1700-talet. Bland uppdrag, som han hedrats med kan nämnas utom kyrkovärdsbefattningen, posten som ordförande i pensions- och hästuttagningsnämnderna, ledamotskap av kyrkorådet och skiftesgodeman. Han var också en följd av år ledamot av kommunalnämnden.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 September 1938
N:r 207

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *