Sextio år

fyller på måndag maskinmästaren vid Visby elektricitetsverk Oscar Eklund. Sörmlänning till börden var han anställd vid Atlas-Diesel i Stockholm då han kom till Visby 1904 för att installera elverkets första dieselmotor. Här blev han stannande som maskinist vid verket och då ’detta utvecklades blev han dess övermaskinist eller som det numera heter maskinmästare. Han har huvudsakligast ägnat sig åt att plikttroget och intresserat sköta sin tjänst men har vid sidan av denna nedlagt ett förtjänstfullt arbete inom Arbetsledareförbundets Gotlandsavdelning, vars ordförande han alltjämt är. Pålitlig och kunnig i tjänsten, kamratlig och vänfast i umgänget har Eklund här fått många vänner och många lyckönskningar gå på bemärkelsedagen till Bergen, där han firar dagen hos sin dotter och måg.
— Sextio år fyller den 6 aug. kyrkoherden i Markim-Orkesta pastorat Johannes Uddin.
Uddin är född i Mästerby som son till kontraktsprosten Reinhold Uddin och hans maka. År 1898 tog han studenten i Visby och fortsatte sedan studierna vid Uppsala universitet, där han blev fil. och teol. kand. Han prästvigdes för Visby stift år 1907 och var en tid domkyrkoadjunkt i Visby. Vidare har han varit predikant vid Söderby sjukhus och vid Stockholms straffängelse samt varit föreståndare för fångvårdsstyrelsens centrala hjälpbyrå. År 1920 blev han t. f. kyrkoherde i MarkimOrkesta pastorat i ärkestiftet och sedan år 1923 har han innehaft kyrkoherdekallet i detta pastorat. Bekant för sin stridslust och opposition inom statskyrkan.
— Sextio år fyller på tisdag lotsförman Oskar Dahlberg i Burgsvik, som med anledning därav den 1 okt. avgår från sin tjänst i lotsverket. Han är född på Faludden och seglade några år till sjöss i utrikesfart innan han 1901 antogs i lotsverkets tjänst som lotslärling. Han blev ordinarie lots 1902 och har tjänstgjort som lotsförman i Burgsvik från 1909. I Burgsvik är han bl. a. ledamot av hamndirektionen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 Augusti 1938
N:r 177

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *