Sextio år

fyller idag lantbrukaren Oskar Nilsson, Mattise i När.
Han är född i När och-.har brukat Mattise sedan 1918. Pålitlig, redbar och i alla avseenden duktig har han även hedrats med en rad förtroendeuppdrag, av vilka han emellertid nu lämnat de flesta. Han har sålunda varit vice ordförande i kommunalnämnden, ledamot i pensionsnämnden samt kyrko- och skolråd. I valnämnden satt han i åtta år, och han har även varit ordförande i socknens byggnadsstyrelse. Bland övriga uppdrag märkas ordförandeskap i Närs kreatursförsäkringsförening och Närs skytteförening.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1938
N:r 169

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *