Semesterförslaget ur jordbrukets synpunkt.

Gotlands läns hushållningssällskap, som yttrat sig till lantbruksstyrelsen över förslaget om lagstadgad semester, säger sig givetvis förutse att lagen skulle komma att mottas med tvekan och kanske missnöje av många jordbrukare, samt också vålla besvärligheter. Emellertid anser sällskapet tanken på. en allmän semester för arbetstagare riktig och bärande. Sällskapet vill ej heller ställa jordbrukets folk i undantagsställning, vilket i längden skulle i hög grad försvåra lantarbetarstammens rekrytering med vaket och dugligt folk. Under förutsättning att de föreslagna bestämmelserna om att semestern för jordbrukets och dess binäringars arbetare samt hembiträden i lanthushåll förläggas på annan tid än under sommarmånaderna, förklarar sig sällskapet intet ha att erinra mot förslaget.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 25 Januari 1938
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *