Sällskapet D. B. V.

hade i går ordinarie sammanträde, vilket leddes av fetläkaren Nils Carlson.
Sällskapet beslöt efter föredrag-Ding av berättelserna för de olika styrelserna och revisorernas berättelse att bevilja samtliga förvaltande organ ansvarsfrihet för år 1937.
Trädgårdsatyrehen nveddelade i sin berättelse, att förberedelserna för anläggande av gotlandsängen bedrivits i den utsträckning, som förhållandena medgivit. En hel del ängsblomster ha inplanterats, i huvudsak hämtade från Guldrupe socken.
Styrelsen för Åhsbergska hagen har under det gångna året dela anordnat en pump och dels ordnat med bekvämlighetsrättningar, en i norra och en i södra delen av området.
Fem nya medlemmar inröstades i sällskapet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 april 1938
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *