Sällskapet D. B. V.

sammanträdde i går å Stadshotellet till sitt första möte för året.
Den avgående ordföranden, ingenjör Gunnar Lyttkens, frånträdde därvid sin befattning och efterträddes av fältläkare Nils Carlson. Vidare förrättades inval av fyra nya ledamöter, varjämte en utredning från paviljongskommitt6n förelåg. Densamma remitterades utan debatt till vederbörande utskott.
Efter sammanträdet intogs gemensam middag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1938
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *