Såghusbrand i Ardre.

Häftig eldsvåda i går kväll.
Mellan klockan 10 och 11 i går kväll nedbrann till grunden en vid Botvalde i Ardre belägen sågverksbyggnad. Elden observerades från två håll samtidigt, och traktens befolkning varskoddes därefter genom klämtning i kyrkklockan.
Mycket folk strömmade till, men hela sågen övertändes så snabbt, att ingenting stod att uträtta.

Strax efter kl. 10 upptäcktes elden ungefär samtidigt av lantbrukaren John Lindby vid Kopungs och en person vid Halsegårda. Genom klämtning i kyrkklockan varskodde man folket i gårdarna runtomkring, och det blev en ällmän utryckning till brandplatsen. Elden hade emellertid spritt sig så hastigt, att man inte kunde göra något för att begränsa den. De torra bräderna i såghuset gåvo rik näring åt lågorna och troligen har också traktorns fotogentank exploderat, varvid fotogenen ytterligare ökat eldens häftighet. Ett halvfullt fotogenfat utanför såghuset fattade även eld men slocknade efter att ha brunnit en stund. Ett bensinfat fanns också i eldens närhet, men detta lyckades man få undan i tid.
Vid 11-tiden hade hela längan, som inrymde traktor, sågbänk och en kvarnanläggning, som numera är ur bruk, helt och hållet nedbrunnit. Lyckligtvis ligger sågen isolerad från andra byggnader, varför någon spridning av elden ej var att befara.
Orsaken till eldens uppkomst är icke utredd. Man håller emellertid för troligt att en plåtkamin, som fanns i ett litet rum i såghuset, kan ha varit upphovet till branden. Man hade under dagen eldat i kaminen, men då betet avslutades vid 6-tiden märktes ingenting. Den kommande utredningen kommer måhända att bringa klarhet på den punkten.
Den brunna sågen, vid vilken arbetet nu var i full gång, ägdes av ett bolag på tio ardrebor och var försäkrad endast till halva värdet. Byggnad och inventarier torde representera ett värde av 5—6,000 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Mars 1938
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *