Rute hushållningsgille

hade i onsdags sitt årssammantträde i Rute skola under ordförandeskap av hr Orion Th. Ahlqvist. I styrelsen omvaldes hr Oskar Ahlqvist, Rute, och till suppleant nyvaldes hr S. Bergbohm, Rute. Till sockenombud att lämna skörderapporter utsågs för Rute hr Orion Ahlqvist, för Bunge hr Edvard Widgren och för Fleringe hr Valfrid Carlsson.
Den av gillet till hushållningssällskapet inlämnade motionen om att stängeselskyldighet inom gillet även skulle gälla får, vilken motion som bekant blev avslagen av hushållnings. sällskapet, diskuterades nu ånyo. En kommitté tillsattes att vidare utreda frågan och sedan ingå med ny motion till sällskapet samt dessutom till landstinget. Ledamöter i kommittén blevo hrr Th. Erlandsson, Adolf Olsson, Bunge, Orion Ahlqvist och Oskar Ahlqvist, Rute, Knut Klasson och Valfrid Carlsson, Fleringe.
Vidare beslöt gillet att ingå till hushållningssällskapet med en hemställan f. v. b. till telegrafstyrelsen, att Gotland i telefonhänseende skulle bli ett taxeområde.
Efter förhandlingarna höll konsulent B. Ljunggren ett instruktivt föredrag om husdjurens skötsel och vård.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 Januari 1938
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *