Romavägens omläggning.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har godkänt av civilingenjören H. Sellergren upprättat förslag till omläggning och förbättring av vägen Visby—Roma på. delen från Hagvards i Follingbo till Roma Kungsgård. Bron över kanalen vid km. 2/780 bör utföras med sex meter bred körbana samt två stycken 1,5 m. breda gång- och cykelbanor. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Juli 1938
N:r 160

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *