Riksbankens avbetalningslån

röna alltjämt livlig efterfrågan. Enligt vad bankoutskottet anmäler till riksdagen ära f. n. nära 39 mill. kr. av till riksbankskontoren utlämnade 44 milj. kr. ur avbetalningslånefonden disponerade. Det för utlåning kvarstående disponibla beloppet stannar alltså vid c:a fem milj. kr.
At riksbankskontoret i Visby ha hittills 975,000 kr. ställts till förfogande att utlämnas såsom avbetalningslån, och härav hade vid årsskiftet 709,514 kr. disponerats, medan 265,486 kr. kvarstå oanvända.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 20 Januari 1938
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *