Restaureringen av Ala kyrka.

Byggnadsstyrelsen har till pastorsämbetet i Ala församling överlämnat det av arkitekten E. Fant uppgjorda programmet för restaurering av församlingens kyrka.
I likhet med riksantikvarien finner styrelsen det önskvärt, att uppvärmningsfrågan löses i samband med installation av värmeledning i skolhuset på sådant sätt, att särskilt pannrum för kyrkan undvikes. Om programmet vid. kyrkostämman helt eller delvis antages, skall församlingen låta på grundval därav uppgöra ett fullständigt förslag till de åtgärder, som skola komma till utförande, vilket förslag skall underställas styrelsens prövning. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 Januari 1938
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *