Rättegångssaker.

Visby rådhusrått.
(Kronohäktet.)
Rannsakning ägde i går rum med den för diverse stölder häktade jordbruksarbetaren Konrad Söderdahl från Lärbro. Han hördes först om sina levnadsomständigheter, varvid bl. a. framgick att han är född 1884 och hemmahörande i Hölö socken, Södermanlands län, men har haft arbetsanställning på olika platser på Gotland. I övrigt har han som bekant tidigare undergått 5 år och 4 mån. straffarbete i olika repriser för stöld, och frigavs senast 1929, Dessutom har han en tid varit intagen på Långholmens sinnessjukavdelning.
Söderdahl, som nu hördes om den förut omnämnda stölden av ett par skor från en person utanför öster, där den häktade varit inneboende, förnekade fortfarande all kännedom därom. Tre vittnen hördes, enligt vilka allt tydde på att Söderdahl varit framme, men denne vidhöll ihärdigt sitt nekande.
Målet uppsköts för vidare utredning till tisdagen den 25 kl. 2, då på begäran av landsfiskalen i Slite den häktade även kommer att heats angående den tidigare omtalade stölden från en skomakare i Källunge.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *