Proviantkontrollen vid A 7.

Chefen för Gotlands artillerikår har nu till M. O. inkommit med yttrande från regementsintendenten i anledning av M. O:s påpekanden rörande lämpligheten av förbättrad kontroll vid proviantvägningen. Kårchefen meddelar för egen del, att vissa föreskrifter komma att utfärdas i saken. Några föreskrifter utöver intendenturinstruktionen synas honom emellertid icke erforderliga. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1938
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *