Prästerliga förordnanden och förflyttningar.

Domkapitlet förordnade den 22 dec. vice pastorn F. Hallén att tills vidare under tiden 1 jan.-30 juni 1938 vara vice pastor i Vänge pastorat.
Då kyrkoherden J. Kjellander i Hejde beviljats tjänstledighet under tiden 1 febr.-31 mars har domkapitlet förordnat att pastor Hallén under nämnda tid skall vara vice pastor i Hejde pastorat. Förordnandet för Vänge pastorat skall därmed upphöra.
T. f. kyrkoherden I. Mårtensson har förordnats att under februari och mars, jämte egen befattning, uppehålla Pastoralvården i Vänge pastorat.
Biskopen har därjämte förordnat, att stiftsadjunkten Bror Colstrup skulle, med bibehållande av hela stiftet som tjänstgöringsområde och med Visby som bostadsort, under tiden 1 febr.-31 mars ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Sjonhems och Vänge pastorat.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 Januari 1938
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *