Prag svarar avböjande på Hitlers krav.

Innebära döden för ett fritt Tjeckoslovakien.
Prag, 27 sept. (TT.) En kommuniké upplästes i radio kl. 18,30 i går med ordalydelsen av Prags svar på Tysklands memorandum. Det heter, att detta rör sig om nya förslag utom ramen av den fransk-engelska planen. Hitlers nya fordringar avse att förta varje livsmöjlighet för ett fritt Tjeckoslovakien. Republiken skulle fullständigt förlamas ur industriell, ekonomisk och militär synpunkt och förbereda Tysklands herravälde i Centraleuropa. Prag har gått till eftergifter av yttersta gräns då det accepterade den fransk-engelska planen.

Censur i Tjeckoslovakien.
Prag, 27 sept. (TT.) Regeringen har infört censur över pressen, teatern, biograferna, post, telefon- och telegrafförbindelserna.

Ingen hjälp från Rumänien och Jugoslavien?
Berlin, 27 sept. (TT.) DNB:s Budapestkorrespondent säger sig ha erfarit att den uppgift är felaktig som uppgivit att Jugoslavien och Rumänien förklarat att de på basis av lilla ententens fördrag skulle komma Tjeckoslovakien till hjälp.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 september 1938
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *