Postmästaren avskedshyllad.

Postmästaren Ivar Hallberg, som erhållit. tjänstledighet under augusti och sålunda slutar sin tjänst i Visby med månadsskiftet, blev på lördagskvällen avtackad av personalen vid kontoret, vars talan fördes av kontrollör Agrell. Som gåva från personalen överlämnades därvid en tavla med Visbymotiv. De närvarande voro sedan inbjudna till postmästare Hallbergs hem, där ett trevligt samkväm följde.
Postmästare Hallberg, som nu avgår med pension och kommer att bosätta sig i Stockholm, avtackades som bekant för någon tid sedan av postdirektör Wilander i östra distriktet vid dennes inspektionsbesök här. Som postmästare under hr Hallbergs semester under augusti tjänstgör kontrollör Agrell.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Augusti 1938
N:r 174

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *