Postbåtarna och höstsäsongen.

Avgång kl. 22 hela september.
Ångbåtsbolagets höstturlista har nu trätt i kraft och av densamma framgår bl. a., att motorfartyget Gotland hålles i trafik ända till medio av oktober och att Thjelvar gör Kalmar- och Norrköpingsturer till medio av november.
För närvarande ligger Drotten upplagd här för de sedvanliga höstarbetena ombord, och när den sättes i trafik den 10 sept., tages i stället Visby ur trafiken för samma arbetens utförande. Gotland fortsätter på Nynästraden och går sista gången för seglationen från Visby den 16 okt., varefter fartyget lägger upp vid Ekensberg för vintern. Gotland går ett par turer på Kalmar sista veckan i september, närmast beroende på beväringsutryckningarna just vid den tiden.
Första veckan i oktober avlöser Thjelvar Gute en tur på lanthamnarna medan Gute har pannrensning. Thjelvar fortsätter sedan med en tur i veckan på Kalmar och en på Norrköping hela oktober och halva november.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 September 1938
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *