Petrus de Dacia.

Andra säsongpremiären på rulnspelet Petrus de Dacia ägde rum igår kväll inför fullsatt hus. Nu liksom tidigare var publiken internationell å allra högsta grad. Den föreföll också gripen av den mäktiga stämning som det musikdramatiska skådespelet förmår skänka, nu i de mörknande augustikvällarna kanske i än högre grad än vid julirepresentationerna. Belysningseffekterna komma mera till sin rätt nu, varjämte även aftonhimlen erbjuder en praktfullare, om möjligt mera stämningsskapande fondeklärering, än vad ljusare julikvällarna kunde stå till tjänst med.
I kväll och i morgon kväll ges det märkliga spelet om dominikanerpriorn i ”Sankt Niclas” de sista gångerna för året. De som ännu inte haft tillfälle att övérvara det internationellt ryktbara musikdramat turister såväl som visbybor och gotlänningar i övrigt — ha sålunda ännu möjlighet att få vara med. Men man får nog förvissa sig om biljetter i god tid.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 augusti 1938
N:r 183

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *