Personalbehovet vid Visby lotsplats.

Lotsförmannen vid Visby lotsplats avstyrker hos lotsstyrelsen på det bestämdaste ifrågasatt indragning av en lotsbefattning vid . lotsplatsen. Samtidigt anhåller han att den lotsbefattning, som f. n. uppehålles på förordnande måtte med det snaraste besättas med ordinarie innehavare.
Även lotskaptenen anser, att någon indragning av personal vid platsen absolut ej kan företagas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Augusti 1938
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *