Pastoratssammanslagningen träder i kraft?

Visby domkapitel föreslår k. m:t förordna, att den beslutade sammanslagningen av Havdhems och Näs församlingars pastorat med Grötlingbo pastorat skall gå i verkställighet den 1 jan. 1940. Lönereglering för prästerskapet i den nya församlingen bör fastställas att gälla fr. o. m. samma dag. Vidare föreslås, att kyrkoherdetjänsterna i de båda pastoraten skola från de tidpunkter, då sådant kan ske utan förriärmandet av enskilds eller prästerskapets änke- och pupillkassas rätt, till dess pastoratssammanslagningen sker uppehållas medelst vikarier med rätt för dem att uppbära samtliga med tjänsterna förenade löneförmåner. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *