Pastoralvården i Rone.

Sedan komminister H. Isberg beviljats tjänstledighet under tiden 4-11 febr. har domkapitlet förordnat kyrkoherde E. Hejneman att med hjälp av predikobiträde jämte egen befattning bestrida komminister Isbergs tjänst.
— Venia att biträda med gudstjänsternas uppehållande under nämnda tid har lämnats kyrkovärden Rudolf Bolin.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 27 Januari 1938
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *