På sin sjuttioårsdag

igår blev f. fanjunkaren vid Gotlands infanteriregemente, lantbrukaren Johan Olsson, Gervide i Sjonhem, föremål för livliga hyllningar, varvid en hel del presenter och blommor överlämnades. Även telegrafiska hälsningar ingingo i mängd. Uppvaktningarna togo sin början redan på morgonen då ledamöter i kommunalnämnden infunna sig för att bringa jubilaren sin hyllning.
På kvällen gavs supé i sjuttioåringens hem, då han blev föremål för ytterligare hyllningar. Bland tal. märktes t. f. kyrkoherde Mårtensson, och sist framförde jubilaren sitt tack för all den hedersbevisning som kommit honom till del.

Gotlands Allehanda
Måndagen 31 Januari 1938
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *