På sin sextioårsdag

på fredagen blev maskinisten vid Roma sockerfabrik Carl a Kahlqvist föremål för varma hyllningar. Kommunalnämnden, skolrådet, lärarepersonalen, konsumtionsföreningen i Roma och många andra gåvo i blommor och presenter uttryck för aktning och tillgivenhet.
Bördig från Ala kom hr Kahlqvist tidigt ut i livet, först i skomakarelära, som han emellertid efter fyra år övergav för att så i tur och ordning försöka sig på att vara kanalarbetare, järnvägsbyggare och jordbruksarbetare. 1902 fick han anställning vid sockerfabriken som maskinskötare. Intresserad för vad som rörde sig i tiden kom han tidigt med i både det kommunala och föreningslivet. Han är sålunda sedan 1912 ledamot av kommunalnämnden, fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden, sedan 1928 av skolrådet och valnämnden samt sedan 1930 ordförande i arbetslöshetskommittén. De senaste åtta åren har han varit ordförande i Roma-Björke arbetarekommun och är sedan 1928 ledamot av styrelsen och förvaltningsrådet för Gotlands konsumtionsförening. Att han under årens lopp förvärvat många vänner genom sitt redbara och rättframma väsen därom vittnade mängden av hyllningar på högtidsdagen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Maj 1938
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *