På sin femtioårsdag

i lördags blev musikfanjunkare Reinh. Andersson föremål för hjärtliga uppvaktningar i olika former. Kamraterna i musikkåren inledde både dagen och uppvaktningarna med revelj på morgonen, varvid samtidigt representanter för underofficerskåren överlämnade ett guldur och kamraterna i regementsmusiken presenterade femtioåringen en basun. Under dagens lopp framförde även regementschefen överste Linde sina lyckönskningar. Släkt och vänner överlämnade blommor och presenter och ett stort antal telegram ingingo under dagens lopp till den populäre femtioåringen. Denna gav på aftonen supé för ett antal inbjudna &å pensionat Kruttornet, varvid han ytterligare hyllades.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *